Upotreba omega 3 u prevenciji rasta ćelija

raka jetre

Na godišnjem skupu Američke asocijacije za istraživanje raka održanom 03.04.2006. predstavljeni su rezultati dva istraživanja koja su pokazala da omega 3 masne kiseline (eikozapentaenoinska kiselina – EPA i dokozaheskaenoinska kiselina -DHA) inhibiraju rast ćelija raka jetre na kulturama. Istraživanje je provedeno u laboratoriju Dr. Tong Wua s Univerziteta Pittsburgh, koji kaže:” Već je neko vrijeme poznato da omega 3 masne kiseline mogu inhibirati određene ćelije raka. Stoga nas je zanimalo mogu li OMEGA 3 inhibirati stanice raka jetre. Ako mogu, zanimalo nas je koji će se mehanizam inhibicije pojaviti.” Istraživački tim promatrao je utjecaj DHA, EPA, omega 6 masnih kiselina i arahidonske kiseline na ćelije hepato-celularnog karcinoma, česte vrsta karcinoma jetre kod ljudi. Tretiranjem ćelija u periodu 12–24 sata otkrili su da je inhibicija rasta stanica povezana s EPA i DHA, dok u slučaju arahidonske kiseline nije bilo učinka. Zaključili su da je učinak povezan s apoptozom ili programiranim samouništenjem (apoptoza = smrt stanice) stanica raka. Uz to, DHA i EPA indirektno smanjuju nivo proteina beta-katenina, čije se povećanje povezuje s razvojem nekih tumora.

Drugi eksperiment proučavao je uticaj omega 3 i omega 6 masnih kiselina na ćelije kolangiokarcinoma, agresivnog oblika raka jetre, te je pokazao sličnu sposobnost omega 3 masnih kiselina na inhibiciju rasta ćelija i sniženje beta–katenina. Dr.Wu zaključuje: „Omega 3 masne kiseline mogu sniziti nivo beta katenina, što je dokaz da može uticati na razvoj tumora u različitim stadijumima“.