OXY MAX – kapi kiseonika

HIPERBARIČNA KOMORA

U DŽEPU


Korišćenjem OXY MAX  –  kiseonik u naš organizam ne ulazi pod pritiskom kao u hiperbaričnoj komori, tako da mogu da ga koriste SVI kojima je kiseonik neophodan u cilju popravljanja zdravstvenog stanja.

Prema rečima prof.dr.Valerije Sedlak-Vadoc kapi kiseonika mogu da koriste svi: od malih beba do najstarijih osoba, bez  pojave neželjenih simptoma.


Biološka formula stabilizovanog kiseonika Oxy Max za dodatno snabdevanje organizma kiseonikom.

Sadrži 12.000 molekula kiseonika na milion delova. (Poređenja radi: u vodovodnoj vodi je ova vrednost 5-7, a u potoku 10-12)

Kao posledica industrijalizacije i zagađenja životne sredine postepeno se smanjuje količina kiseonika u vazduhu, što znači da ljudski organizam nema zadovoljavajući izvor kiseonika. lstovremeno, civilizacijski procesi zahtevaju sve više napora od organizma, pri čemu rastu potrebe za kiseonikom. Znači, dok sa jedne strane imamo povećanje potrebe za kiseonikom, na drugoj strani izvori kiseonika su sve siromašniji.

Stabilizavani kiseonik Oxy Max dopunjuje organizam energijom, popravlja fiziološke procese, razmenu materija i krvotok, ublažava simptome disajnih poremećaja. Poboljšava apsorpciju vitamina, minerala, aminokiselina i lekovitih biljaka u organizmu.  Oxy Max poboljšava kapacitet fizičkih aktivnosti i značajno povećava učinak sportista. Stabilizovani kiseonik Oxy Max nam je dostupan u obliku molekula, a u krvotok dospeva preko digestivnog trakta.

Kiseonik je neophodan za odvijanje svih životnih procesa, osnovna je supstanca života.

Bez hrane čovek može da preživi 30 do 40 dana, bez vode 3 do 4 dana, a bez kiseonika samo 3 do 4 minuta!


Uzrok ili posledica najvećeg broja bolesti je smanjenje ili prestanak transporta kiseonika do ćelija kao krajnjih korisnika i sledstvena patnja ćelije, tkiva, organa i organizma u celini (hipoksija ili anoksija). Blagovremena primena kiseonika sprečava ostećenje ćelije i organizam u celini izazvanog nedostatkom kiseonika i dovodi do izlečenja, regeneracije i potpunog oporavka organizma ako je oštećenje već nastalo.

Karakteristike stabilizovanog kiseonika su: izuzetno je stabilan i u takvoj formi je postojan i više godina, a organizam ga veoma lako apsorbuje. Preparat stabilizovanog kiseonika uništava infektivne bakterije i parazite. Stoga je veoma dobra zaštita od bakterijskih, glivičnih, protozoalnih i virusnih infekcija.

Izvor života OXY MAX kiseonik

Šta je to bez ukusa, mirisa i boje, a bez njega nema života?  KISEONIK!!!

On je jedan od najučestalijih elemenata na zemlji. Pogledajmo na primer sebe. 96% našeg tela čine četiri glavna elementa: 3% azota, 10% vodonika, 18% ugljenika i čak 65% kiseonika. Dakle, ne oskudevamo u njemu, ili možda, i nije tako?Postoje razni oblici kiseonika na zemlji čije nedostatke sve više osećamo jer ih nema u dovoljnim količinama.

Stotine milijardi ćelija našeg organizma ne može da opstane bez neprestane dovoljne snabdevenosti kiseonikom. Međutim, ćelije nisu u stanju da kiseonik preuzimaju neposredno iz vazduha i stoga im je potreban jedan specijalni prenosni sistem. Već i samo udisanje je jedan složen mehanizam. Pod kontrolom centralnog nervnog sistema dijafragma, a po potrebi i drugi disajni mišići obezbeđuju potrebnu snagu za udisanje vazduha. Kiseonik prolazi kroz filtere alveola (plućnih mehurića) u krv, odatle ulogu preuzima krvotok, koji pomoću pumpe (srca), saobraćajne mreže (krvnih sudova) i transportera (krvi) prenosi gasove do korisnika, samih ćelija.

U svakom minutu našeg života, u cilju održavanja stalnosti unutrašnje sredine (homeostaze), do ćelija mora da stigne 1 litar kiseonika. Kiseonik se u krvi nalazi u dva oblika. 99% ukupne količine kiseonika vezuje se za hemoglobin crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), a samo 1% se nalazi u slobodnom obliku rastvoren u krvnoj plazmi. Stoga, ceo sistem za snabdevanje kiseonikom može da se smatra kao jedinstvena celina: srce-pluća-krvotok-krv.

Dakle, ako naša spoljašnja sredina sadrži odgovarajuću količinu kiseonika, organizam je u stanju da ga preuzme i iskoristi.

Postoji li u našoj okolini ta potrebna količina kiseonika? Odgovor je nažalost negativan! Tokom proteklog (20-tog) veka pod uticajem tehnološkog razvoja i posledičnog aerozagađenja sadržaj kiseonika u atmosferi se neprestano smanjivao. Ovaj proces još uvek traje čiji je žalosni rezultat pad sadržaja kiseonika u vazduhu velikih gradova umesto nekadašnjih 22% pao na 12-15%. Stoga kiseonikom siromašna krvna plazma ima slično dejstvo na organizam kao kiseonikom siromašna morska voda na biljno-životinjski svet mora.

Nadalje, na snabdevanje organizma kiseonikom nepovoljno utiču i sledeći činioci:

 • · Nepravilno plitko disanje
 • · Pušenje (pasivno takođe)
 • · Sve učestaliji pad kvaliteta vode
 • · Nedovoljni unos čiste vode, a povećan unos raznih drugih napitaka(osvežavajuća pića,alkohol, kafa)
 • · Konzumiranje preterano prerađenih namirnica
 • · Veštačko osvetljenje i elektrosmog (TV ekrani, monitori, mikrotalasna pećnica)
 • · Preterana upotreba lekova
 • · Nedovoljna fizička aktivnost

Navedeni činioci mogu da se ispolje mnogim nespecifičnim simptomima kao što su: glavobolja, zamor, iscrpljenost, disajni problemi,  alergije i mnogi drugi.

Preventivna doza je da se u čašu negazirane mineralne vode (filtrirane ili kupljene, bitno je da nema hlora) ukapa od tri  do deset kapi OXY MAXa i popije. Ukoliko postoji zdravstveni problem, doze su i do 60 kapi dnevno. Oxy drops


Nadoknada kiseonika    OXY MAX

Pošto smo u modernom tehnološkom svetu trajno izloženi pomenutim uticajima, treba da smo svesni i da se od njih branimo.

U poslednje vreme vlada veliko interesovanje za mogućnost biološkog nadoknađivanja kiseonikom. Među proizvodima najefikasnijim se pokazao stabilizovani kiseonik Oxy Max , koji se u molekularnom obliku apsorbuje tokom procesa varenja i tako dospeva u krvnu struju.

Dakle, stabilizovani kiseonik je u svojoj kategoriji pravi as, koji se diči sledećim osobinama:

Ne razgradjuje se ni tokom više godina

Nema negativnih dejstava te je savršeno bezbedan

Ne stvara štetne slobodne radikale

U organizmu je lako iskoristljiv

Veoma je bogat kiseonikom (poredjenja radi, voda iz slavine sadrži 5-7, a izvorska voda 10-12 molekula kiseonika na milion čestica, a to je nekoliko hiljada puta manje od onog koliko sadrži stabilizovani kiseonik OXY MAX)


POZNATA DEJSTVA STABILIZOVANOG KISEONIKA  OXY MAX :

Ø Pomaže snabdevanje ćelija kiseonikom i poboljšava metabolizam

Ø Detoksikuje telo i uništava aerobne i anaerobne bakterije u organizmu (streptokoke, stafilokoke, salmonele, koli-bakterije i druge klice)

Ø Ispunjava organizam energijom i time poboljšava fiziološke procese

Ø Podstiče apsorpciju i iskorišćavanje vitamina, mineralnih materija, aminokiselina i lekovitog bilja

Ø Pospešuje cirkulaciju i time potpomaže u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja (infarkta srca, visokog krvnog pritiska, krvarenja u mozgu)

Ø Ublažuje simptome vezane za poremećaje disajnih organa

Ø Blagotvorno deluje kod povećane fizičke aktivnosti, posebno kod povećanih potreba sportista za kiseonikom

Ø Jača snabdevanje mozga kiseonikom i tako pozitivno utiče na sve mentalne funkcije

Ø 1924.G. Otto Warburg je otkrio da maligne ćelije bolje rastu bez kiseonika.

BOLESTI KOD KOJIH JE

Hiper Barična Oksigenacija

TERAPIJA IZBORA ILI NEZAOBILAZNA

POMOĆNA TERAPIJA


o   DEKOMPRESIONA BOLEST

o   GASNA EMBOLIJA

o   GASNA GANGRENA

o   TROVANJE UGLJENMONOKSIDOM

o   MOŽDANI IFARKT NAKON AKUTNE FAZE

o   SRČANI INFARKT NAKON AKUTNE FAZE

o   OPEKOTINE

o   BOLESTI ARTERIJA I VENA: ARTEROSKLEROZA,RAYNAUDOVA I BURGEROVA BOLEST, TROMBOEMBOLIJE, VENSKI ULKUSI

o   ANGINA PEKTORIS

o   VASKULITISI KOD AUTOIMUNIH BOLESTI

o   MIGRENE I DRUGE VAZOMOTORIČNE GLAVOBOLJE

o   VASKULARNA IMPOTENCIJA I VASKULARNI STERILITET

o   ŠEĆERNA BOLEST I KOMPLIKACIJE KOD ŠEĆERNE BOLESTI:OŠTEĆENJE KRVNIH SUDOVA, GANGRENE I ISHEMIJE, OŠTEĆENJE VIDA,                 OŠTEĆENJE BUBREGA

o   AKUTNA PSORIJAZA

o   SPOROZARASTAJUĆE RANE, ARTERIJSKI I VENSKI ULKUSI, POSTRADIJACIONA NEKROZA KOŽE, MEKIH TKIVA I RADIJACIONI CISTITISI I ENTERITISI

o   ŽELUDAČNI I DUODENALNI ULKUSI, ULCEROZNI I PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITISI

o   VIRUSNI, TOKSIČNI I INFEKTIVNI HEPATITISI (ŽUTICE), CIROZA JETRE

o   REUMATOIDNI ARTRITIS

o   BRONHIJALNA ASTMA

o   MULTIPLA SKLEROZA

o   SINDROMI KRANIJALNIH NERAVA (N. TRIGEMINUS, N. FACIJALIS)

o   POLINEUROPATIJE (ALKOHOLNO, TOKSIČNE, DIJABETIČNE I VASKULARNE)

o   SKLERODERMIJA

o   STARAČKA DEMENCIJA I PARKINSONOV SINDROM

o   OSTEOMIJELITIS

o   AKUTNA GLUVOĆA, MENIEROV SINDROM I VRTOGLAVICE VASKULARNOG POREKLA

o   HERPES SIMPLEX I  HERPES  ZOSTER

o   AKUTNA ISHEMIJA RETINE I RETINALNI ARTRITISI

Imajte kiseonika u organizmu i kad se vratite u gradsku gužvu, pomozite svom kardio-vaskularnom sistemu!

U 1 litar negazirane mineralne vode se rastvori 10 do 60 kapi OXY MAXa i to se popije u toku dana. Ponesite svoj kiseonik sa sobom. Hiperbarična komora u džepu.


Korišćenjem OXY MAX –  kiseonik u naš organizam  ne ulazi pod pritiskom kao u baro-komori, tako da mogu da ga koriste SVI kojima je kiseonik neophodan u cilju popravljanja zdravstvenog stanja.  Prema rečima prof.dr.Valerije Sedlak-Vadoc kapi kiseonika mogu da koriste svi: od malih beba do najstarijih osoba, bez pojave neželjenih simptoma.

300.000 molekula kiseonikaPoboljšana i novija verzija stabilizovanog kiseonika je Low Deuterium Oxy Kristal koji u jednoj jedinici sadrži 300.000 molekula kiseonika .

Voda sa niskim sadržajem deuterijuma

Low Deuterium Oxy Crystal® je magnetno strukturiran, stabilizovan koncentrat sa osiromašenim sadržajem deuterijuma, obogaćen kiseonikom. Magnetno strukturirana voda može da bude efikasna pomoć u borbi protiv patogena (bakterijevirusigljiviceprioniparaziti). Stabilizovani kiseonik potpomaže snabdevanje ćelija kiseonikom, a nizak sadržak deuterijuma može da uspori proces multiplikacije ćelija; s druge strane, pogrešna multiplikacija ćelija istovremeno postaje manje izvesna.

 • Osobama koje žive tamo gde je vazduh zagađen i često ima puno smoga, a malo kiseonika
 • Osobama koje traže efikasnu imunološku zaštitu
 • Sportistima u cilju poboljšanja performansi
 • Svima u cilju poboljšanja raspoloženja i koncentracije

Da li ste znali da zvanične ruske publikacije specijalizovane za istraživanja svemira preporučuju vodu sa niskim sadržajem deuterijuma tokom dužih putovanja svemirom?


OXY MAX

LOW DEUTERIUM OXY CRISTAL

12.000 ppm Kiseonika

350.000 ppm Kiseonika

Deuterijum 150 ppm

85 ppm

Fizički rastv Kiseonik NEMA

IMA

Nije magnetizovan

Magnetizovana struktura

Mali klasteri

Mali klasteri

Prečišćena morska voda

Prečišćena pijaća voda

Ph 11 alkalan

Ph 11 alkalan

Negativni joni

Negativni joni

Upotreba 3 x 20 kapi

Upotreba 3 x 10 kapi

Pakovanje 60 ml

Pakovanje 50 ml

Cena 6.489,oo dinara -53 Eu

Cena 6.999,oo dinara 55 Eu

Možete pročitati i ISKUSTVA KORISNIKA

[wpsc_products product_id=’18’]

[wpsc_products product_id=’34’]

Možete poručiti i telefonom 063 521 847 Blagoje  (+38163521847)

Dostava je pouzećem na teritoriji Evrope.